Perunkirjoitus

Hoidamme luottamuksella myös perunkirjoitukseen liittyvät asiat. Mikäli emme itse pysty hoitamaan perunkirjoitusta, siirrämme asian yhteistyökumppanillemme.

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää kuolinpesän osakkaat eli perilliset sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat pesänselvitystä ja perintöverotusta varten. Perunkirjoituksesta laaditaan asiakirja, jota kutsutaan perukirjaksi.